W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kłodawa

Jerzy Jurkowski – Sołtys tel. 728 171 408

Rada sołecka:

1. Jan Madejczyk

2. Jacek Jurkowski

3. Stefan Kowalski

4. Magdalena Niezgoda

5. Czesław Żygłowicz

Powierzchnia: 227ha
Ludność:  364
Gęstość zaludnienia:  160 osób/km2

Wieś Kłodawa nazwa pochodzi, według Pikosińskiego, od założyciela Kłody. Miejscowość graniczy: od wschodu z rzeką Wisłoką, od południa z Ujazdem, od północy z Kluczową. Kłodawa zawdzięcza swoje powstanie najprawdopodobniej Benedyktynom tynieckim. Wspomniana jest pod r. 1456, jako posiadłość opactwa tynieckiego, w dokumencie, wydanym w Krakowie, dnia 6 października. Dokumentem tym potwierdza Kazimierz Jagiellończyk wszystkie przywileje nadane klasztorowi tynieckiemu przez swych poprzedników. Ponieważ wszystkie wsi i miasteczka wymienione w nim, przeniesione były z prawa polskiego na prawo magdeburskie, dlatego też Kłodawa cieszyła się tym samym przywilejem. Długosz pisze o Kłodawie, że jest położona w parafii Brzyska, a należy do opata tynieckiego. Wspomina również o sołtystwie , karczmie oraz o młynie należącym do klasztoru.
Kłodawa należała w roku 1581 do Krzysztofa Pieniążka. Później Kłodawą jest własnością Benedyktynów tynieckich i jako własność tychże przeszła za czasów austriackich na własność funduszu religijnego, który w roku 1797 sprzedał ją  Karolowi Eder i innym wspólnikom. Od tego czasu Kłodawa należała do tych samych właścicieli, co miejscowość Brzyska.

W Kłodawie występują  pokłady gliny garncarskiej, którą miejscowi garncarze jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku wykorzystywali do produkcji naczyń glinianych.
Oddana w latach osiemdziesiątych (1982 r.)  kładka na rzece Wisłoce, zamknęła okres nieudolnej przeprawy
promowej. W roku 2011 wiszącą kładkę zastąpiono nowym mostem drogowym .

Dzisiaj Kłodawa to dobrze zurbanizowana wieś.. Posiada najstarszy w gminie Dom Ludowy (początek  budowy r. 1932), Dom Strażaka. 

Na terenie miejscowości działają dwie organizacje Koło Gospodyń Wiejskich oraz Jednostka Ochotniczej Straż Pożarnej która w 2010 roku obchodziła jubileusz 100 lat istnienia. 

Na terenie sołectwa znajduje się boisko sportowe.

Opracowano na podstawie:
G.Mikoś. Brzyska i okolice.
Dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

{"register":{"columns":[]}}