W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Urzędu Gminy Brzyska

Urząd Gminy Brzyska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Brzyska.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-04-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisie, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Brzyska
 • Adres: Brzyska 1
  38-212 Brzyska
 • E-mail: gmina@brzyska.pl
 • Telefon: 134460105

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Urzędu Gminy w Brzyskach:

 1. w odległości ok. 195 metrów od wejścia głównego do Urzędu Gminy Brzyska znajduje się przystanek autobusowy Brzyska – staw z którego realizowane są kursy w kierunku Jasła i Błażkowej.
 2. do budynku wchodzi się jednym wejściem od strony drogi gminnej, do którego od strony wschodniej prowadzą schody a od zachodniej wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu co umożliwia wjazd do Urzędu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 3. w budynku nie ma obszarów kontroli,
 4. dla osób poruszających się na wózku dostępna jest tylko hol i korytarz na parterze oraz pomieszczenie Urzędu Stanu Cywilnego i Sali w której odbywają się posiedzenia Rady Gminy
 5. do pozostałych przestrzeni prowadzą schody w budynku nie ma windy,
 6. w budynku nie ma, informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych,
 7. obok budynku Urzędu Gminy znajdują się miejsca postojowe,
 8. brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 9. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak nie ma w pobliżu budynku miejsca wyprowadzania psów asystujących.
 10. brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 11. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 12. w budynku nie ma obszarów kontroli,
 13. w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.
 14. w przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 15. W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@brzyska.pl;
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Adres skrzynki ePUAP Gminy Brzyska: URZĄD GMINY BRZYSKA (w147tb5trb)
 • przesyłanie faksów pod numer: 13 4460107;
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.02.2022 21:18 Biernacki Marek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
administrator gov.pl
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 24.02.2022 21:18 Biernacki Marek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}