W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Brańszczyk w 2022 r.

30.11.2022

W 2022 r. Gmina Brańszczyk  złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie, w formie dotacji, zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Brańszczyk”.

Logotypy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 29 czerwca br. przyznano dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 35.000,00 zł.
Po wyłonieniu Wykonawcy, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, w dniu 01.06.2022 r. podpisano umowę z firmą, która zaoferowała najniższą cenę za zebranie, transport i utylizację azbestu – ECO-TEC Maciej Mączyński, ul. Twarda 44/19, 00-831 Warszawa.
Zgodnie z umową, zadanie to zostało zakończone w dniu 11.10.2022 r.
Koszt całkowity zadania wyniósł 36.080,64 zł, z czego:

  • dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie – 35.000,00 zł,
  • ze środków własnych budżetu gminy 1080,64 zł.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 92,8 Mg odpadów zawierających azbest.

W 2023 r. Urząd Gminy w Brańszczyku planuje również złożyć wniosek do WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie do utylizacji azbestu i przyjmuje wnioski na ten cel od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

{"register":{"columns":[]}}