W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Pani Beata Wójcik - Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

Beata Wójcik
Urząd Gminy w Brańszczyku
ul. Jana Pawła II 45
07-221 Brańszczyk
e-mail: sekretarz@branszczyk.pl
tel. (29) 59-29-340


Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Brańszczyk u dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojego Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.branszczyk.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Brańszczyku
Telefon: (29) 679-40-40, 59-29-310,
Fax: (29) 72-22-811
E-mail: sekretariat@branszczyk.pl
BIP: http://www.bip.branszczyk.pl/
WWW:  http://www.branszczyk.pl/ 
Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

Dostępność cyfrowa

BIP

Data publikacji Biuletynu Informacji publicznej: 03.01.2007 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Biuletyn Informacji Publicznej jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na BIP informacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
  •  Elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki itp., nie posiadają szczegółowego opisu.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na BIP poprzez:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • proste tekstowe menu

STRONA WWW

Data publikacji strony internetowej: 15 września 2006 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10 grudnia 2020 r.

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie informacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
  • Elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki itp., nie posiadają szczegółowego opisu.
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.
  • brak możliwości powiększenia liter na stronie
  • wiele informacji przedstawionych wyłącznie w formie graficznej

Aplikacje mobilne
brak

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności BIP i strony WWW: Ewa Swulińska
e-mail: ewa.swulinska@branszczyk.pl
Telefon: tel.: 29 59-29-315

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy w Brańszczyku mieści się w budynku, który nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Do głównego wejścia do budynku prowadzą kilku stopniowe schody. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wewnątrz obiektu nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Na terenie obiektu nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Osoby mające problem z poruszaniem się powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, który obsłuży daną osobę poza budynkiem. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu Gminy Brańszczyk brak wydzielonych, oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Parking za Urzędem Gminy także nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami jednak jest dosyć obszerny przez co parkowanie i wysiadanie na nim jest ułatwione. Nie wszystkie stanowiska obsługujące petentów umieszczone są na parterze.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 09.12.2020

Materiały

Zarządzenie Nr RO.83.2020 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 29 września 2020 r.
zarzadzenie​_RO​_83​_2020.pdf 0.52MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
plan​_dzialania​_poprawy​_dostepnosci​_(1).pdf 0.13MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności
raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostepnosci.pdf 0.06MB
Poradnik dostępności
{"register":{"columns":[]}}