W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Raport o stanie Gminy Brańszczyk za 2022 rok

31.05.2023

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Brańszczyk za 2022 rok.

Zdjęcie dwóch głównych ulic Brańszczyka, herb Gminy Brańszczyk oraz tekst: Raport o stanie Gminy Brańszczyk 2022

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym:

  1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
  2. Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  3. W debacie nad raportem o stanie gminy udział biorą radni, zaś mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  4. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z przysługującego im prawa do udziału w debacie proszeni są o złożenie pisemnego zgłoszenia do przewodniczącego rady, popartego podpisami co najmniej 20 osób. (Wzór zgłoszenia zostanie udostępniony po wyznaczeniu terminu sesji absolutoryjnej).

Materiały

Raport o stanie Gminy Brańszczyk za 2022 rok
raport​_o​_stanie​_Gminy​_Branszczyk​_za​_2022​_rok.pdf 39.41MB
Załącznik nr 1 do raportu o stanie Gminy Brańszczyk za 2022 rok
zalacznik​_nr​_1​_do​_raportu​_o​_stanie​_gminy​_branszczyk​_za​_2022​_rok.pdf 17.09MB
{"register":{"columns":[]}}