W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Postępowanie w przypadku sprzedaży/zakupu, darowizny nieruchomości

W przypadku sprzedaży/zakupu, darowizny nieruchomości należy:
Krok 1

Po zawarciu umowy sprzedaży/darowizny/zakupu/wynajmu nieruchomości, konieczne jest sporządzenie pomiędzy stronami protokołu zdawczo-odbiorczego w którym należy wskazać stan wodomierza na dzień przejęcia nieruchomości przez nowego właściciela/wynajmującego

Sprzedaż/Darowizna/Kupno/Wynajem nieruchomości

Dotychczasowy właściciel

Do stanu wodomierza wskazanego na protokole obciążony zostaje dotychczasowy właściciel i zostaje z nim rozwiązana umowa o dostawę wody/odprowadzanie ścieków.

Nowy właściciel/wynajmujący

Nowy właściciel obciążony zostanie za zużycie od stanu wykazanego na protokole zdawczo-odbiorczym

Krok 2

Kupujący/Najemca nieruchomość ma obowiązek złożyć wniosek o zawarcie umowy wraz z dokumentami (ksero lub skan), które należy dostarczyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną do Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- tytuł prawny do władania nieruchomością (akt notarialny, umowa darowizny, postanowienie w sprawie nabycia spadku, umowa najmu),

- protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo należy dostarczyć:

dokument rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej, dokumenty potwierdzające numery NIP i Regon, ewentualnie pełnomocnictwo do zawarcia umowy.

Krok 3

Po dostarczeniu do ZGK wszystkich dokumentów wymienionych w kroku nr 2 zostaje sporządzona umowa.

Krok 4

Zmiana danych w umowie.

W przypadku zmiany danych zawartych w umowie (np. zmiana nazwiska, adresu korespondencyjnego, nazwy firmy, formy organizacyjnej, nr telefonu itp.) należy złożyć wypełniony wniosek o aktualizację danych w umowie, który należy dostarczyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną do Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z oraz dokumentem potwierdzających nowe dane (np. nowy dowód osobisty).

Wszystkie wnioski są dostępne w siedzibie ZGK oraz na stronie https://samorzad.gov.pl/web/gmina-branszczyk - Załatw sprawę  - Zakład Gospodarki Komunalnej

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Bielińska 29 07-221 Brańszczyk

tel. 296794120

e-mail: zgk@branszczyk.pl

{"register":{"columns":[]}}