W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacje dotyczące kampanii ławniczej 2024-2027

25.05.2023

Tekst: "Informacje dotyczące kampanii ławniczej 2024-2027" obok waga - symbol sądownictwa. W tle sala sądowa.

Wybory na ławników na kadencję 2024 - 2027

Kalendarz wyborczy:

  • do dnia 31 maja 2023 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników (art. 161 § 2 u.s.p.),
  • do dnia 30 czerwca 2023 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 u.s.p.),
  • najpóźniej w październiku 2023 r. odbywają się wybory ławników (art. 163 § 1 u.s.p.),
  • do dnia 31 października 2023 r. rady gminy przesyłają prezesem właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 u.s.p. {art. 164 § 1 u.s.p.)
  • do dnia 31 grudnia 2023 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i 3 u.s.p.).

Zgodnie z art. 162 § 1 u.s.p, kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem: http://bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5073

{"register":{"columns":[]}}