W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Wojewody Mazowieckiego skierowana do właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

12.10.2021

Ciemnoniebieskie tło na nim biały napis: INFORMACJA w białej ramce

Rozpoczęto w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) wykonanie opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024” obejmującego lasy wszystkich form własności, w tym także lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa. 

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km.

Obowiązek sporządzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych wynika z art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r., poz. 1275). Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Wykonawcy inwentaryzacji będą przebywać w lasach wszystkich form własności, w tym również w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zakładać w nich powierzchnie próbne według zasad określonych w „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu” zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie będą dokonywać cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

 

Materiały

Informacja Wojewody Mazowieckiego
(WI,​_podpis)​_Pismo​_do​_starostw​_w​_sprawie​_informacji​_o​_Wielkoobszarowej​_Inwentaryzacji​_Stanu​_Lasu​_w​_kraju.pdf 0.11MB