W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Referat Techniczno-Inwestycyjny

Materiały

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Wniosek​_o​_rozgraniczenie​_nieruchomosci.pdf 0.20MB
Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogi
Wniosek​_o​_wyrażenie​_zgody​_na​_lokalizację​_urządzeń​_w​_pasie​_drogi.pdf 0.32MB
Wzór wniosku o wydanie kopii protokołu
Wzor​_wniosku​_o​_wydanie​_kopii​_protokolu.pdf 0.27MB
Wzór sprawozdania - nieczystości ciekłe
Wzor​_sprawozdania​_-​_nieczystosci​_ciekle.pdf 0.09MB
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
wniosek​_o​_przeniesienie​_decyzji​_o​_warunkach​_zabudowy.pdf 0.25MB
Wniosek o zajęcie pasa drogi
Wniosek​_zajecie​_pasa​_drogi.pdf 0.41MB
Wniosek o umieszczenie urzadzen w pasie drogi
Wniosek​_umieszczenie​_urzadzen​_w​_pasie​_drogi-1.pdf 0.40MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_usuniecie​_drzew​_lub​_krzewow.pdf 0.40MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości płynnych
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_odbior​_nieczystosci​_plynnych.pdf 0.53MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia
WNIOSEK​_O​_WYDANIE​_ZASWIADCZENIA.pdf 0.07MB
Zgłoszenie wycięcia drzew
Zgloszenie​_wyciecia​_drzew.pdf 0.06MB
Wniosek dotacja do wymiany kotłow 2022
Wniosek​_dotacja​_do​_wymiany​_kotłow​_2022.pdf 0.50MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_usuniecie​_drzew​_lub​_krzewow.pdf 0.40MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_prowadzenia​_schronisk​_dla​_bezdomnych​_zwierzat.pdf 0.67MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości płynnych
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_odbior​_nieczystosci​_plynnych.pdf 0.53MB
Wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenie​_dla​_dzialki
Wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenie​_dla​_dzialki.pdf 0.23MB
Wniosek o wpis do rejestru dzialności regulowanej
Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru​_dzialnosci​_regulowanej.pdf 0.40MB
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Wniosek​_o​_ustalenie​_lokalizacji​_inwestycji​_celu​_publicznego​_albo​_warunków​_zabudowy.pdf 0.43MB
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek​_o​_przeniesienie​_decyzji​_o​_warunkach​_zabudowy.pdf 0.72MB
Wniosek o podział nieruchomości
Wniosek​_o​_podzial​_nieruchomosci.pdf 0.13MB
Wniosek o nadanie numeru porządkowego
Wniosek​_o​_nadanie​_numeru​_porzadkowego.pdf 0.12MB
Wniosek wypłata dofinansowania wymiana kotłow 2022
Wniosek​_wypłata​_dofinansowania​_wymiana​_kotłow​_2022.pdf 0.47MB
Wniosek na prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Wniosek​_na​_prowadzenia​_grzebowisk​_i​_spalarni​_zwlok​_zwierzecych​_i​_ich​_czesci.pdf 0.38MB
Przedłużenie termiu usunięcia drzew
przedluzenie​_termiu​_usuniecia​_drzew.pdf 0.10MB
Oświadczenie o nieruchomości pow. 3500
Oswiadczenie​_o​_nieruchomosci​_pow​_3500.pdf 0.38MB
Informacja o wyrobach zawierających azbest
Inf​_o​_wyrobach​_azbestowych.pdf 0.23MB
Wniosek o przyznanie dotacji celowej w 2020 r. - wymiana pokrycia dachowego zawierającego azbest
wniosek​_o​_przyznanie​_dotacji​_celowej​_w​_2020.pdf 0.16MB
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Gmina Bodzechów
Wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_o​_środowiskowych​_uwarunkowaniach​_Gmina​_Bodzechów.doc 0.07MB
Karta informacyjna przedsięwzięcia Gmina Bodzechów
Karta​_​_informacyjna​_przedsięwzięcia​_Gmina​_Bodzechów.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[{"header":"","value":"","nestedValues":[],"showInContent":false}]}}