W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rekrutacja do klas I SP

Rekrutacja SP klasy I

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2024/2025

Dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi przyjmowane są na podstawie zgłoszenia.
 
PROPOZYCJE DLA KANDYDATÓW DO KLAS I
 

W roku szkolnym 2024 / 2025 planujemy utworzyć oddziały z dodatkowymi zajęciami, które byłyby ujęte w ramowym planie lekcji. 3 godziny tygodniowo realizowane z wychowawcą bądź nauczycielem przedmiotu. Będą to zajęcia obowiązkowe, nie do wyboru. Utworzone klasy realizują program  przez 3 lata. 
1. Klasa o profilu MATEMATYCZNYM, dodatkowe zajęcia z matematyki, informatyki z kodowaniem, języka angielskiego.
2. Klasa o profilu USPORTOWIONYM, dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (2h) oraz języka angielskiego.
3. Klasa o profilu ROZSZERZONYM, dodatkowe zajęcia z matematyki, wychowania fizycznego oraz języka angielskiego.
Nie ma obowiązku wyboru profilu. Dzieci mogą realizować program w klasie OGÓLNEJ.

Rodzice zdecydują, który wariant wybiorą dla swoich dzieci.
W terminie do 24 maja 2024 roku proszę złożyć u wychowawcy grupy bądź w sektretariacie szkoły stosowną deklarację. Deklaracja dostępna jest poniżej lub w sekretariacie.

Dopuszczamy możliwość utworzenia nowych klas, dopuszczamy możliwość, że dzieci przejdą całymi grupami do klasy pierwszej. 
W przypadku dużego zainteresowania możemy utworzyć kilka klas o tym samym profilu. 

UWAGA
1. Warunkiem utworzenie klasy jest liczebność – od 22 do 25 osób.
2. Dyrektor nie wyrazi  zgody na przeniesienie dziecka z grupy do grupy po rozpoczęciu roku szkolnego.
3. Dzieci, które nie będą brały udziału w projekcie, będą realizować podstawowy program nauczania w klasie OGÓLNEJ.

4. Brak deklaracji traktujemy jakop rezygnację.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Daniel Hadam

Materiały

Deklatracja klasy profilowane
Deklaracja​_klasy​_profilowane.pdf 0.44MB
Wykaz ulic należących do obwodu SP9
Wykaz​_ulic​_należących​_do​_obwodu​_SP9.pdf 0.40MB
Zgłoszenie o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
Zgłoszenie​_o​_przyjęcie​_do​_I​_klasy​_dziecka​_zamieszkałego​_w​_obwodzie​_szkoł.pdf 1.17MB
Terminy i kryteria
Terminy​_i​_kryteria​_klasa​_I.pdf 0.56MB
Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
Wniosek​_o​_przyjęcie​_do​_I​_kl​_dziecka​_zamieszk​_poza​_obwodem​_szkoły.pdf 0.99MB
Oświadczenie o rodzeństwie
Oświadczenie​_-​_rodzeństwo​_kl​_I.pdf 0.61MB
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie​_-​_wielodzietność.pdf 1.06MB
Oświadczenie uczęszczania do przedszkola w obwodzie SP 9
Oświadczenie​_-​_OWP​_w​_obwodzie​_kl​_I.pdf 0.44MB
Poświadczenie woli przyjęcia
Poświadczenie​_woli​_przyjęcia.pdf 0.51MB
{"register":{"columns":[]}}