W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców Zespołu Oświatowo - Wychowawczego w Strzale na rok szkolny 2023/2024:

Paulina Montewka       – przewodnicząca Rady Rodziców

Dariusz Napiórkowski – zastępca

Beata Sobieszak           – sekretarz

Beata Wielicka              – skarbnik

 

Rada Rodziców reprezentuje interesy ogółu rodziców wszystkich uczniów Zespołu Oświatowo - Wychowawczego w Strzale. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

W każdej sprawie dot. naszych dzieci oraz funkcjonowania placówki zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z członkami Zarządu Rady Rodziców lub pod adresem e-mail: rodzicestrzala@op.pl

 

Zachęcamy również, rodziców i przyjaciół szkoły, do dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców.

Wpłat można dokonywać w Sekretariacie lub na podane niżej konto.

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. I. Kosmowskiej w Strzale
Chodów, ul. Sokołowska 1, 08-119 Siedlce
nr 32 9194 0007 0000 1919 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Siedlcach
ul. Pusta 3

{"register":{"columns":[]}}