W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Egzamin ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

1. język polski - 14 maja 2024 r. (wtorek) - godz. 9:00

2. matematyka - 15 maja 2024 r. (środa) - godz. 9:00

3. język angielski - 16 maja 2024 r. (czwartek) - godz. 9:00

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE (pochodzące ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej):

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym - każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

* Egzamin przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

* Na egzamin uczniowie przychodzą pół godziny wcześniej.

* Do sali egzaminacyjnej uczniowie wchodzą wyłącznie z ważnymi legitymacjami uczniowskimi oraz przyborami do pisania (pióra lub długopisy ‎z czarnym tuszem/atramentem), a w przypadku egzaminu z matematyki - również z linijką.

* Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.

* Podczas egzaminu nie wolno korzystać z kalkulatora oraz słowników.

* W dniu egzaminu obowiązuje strój galowy.

* Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w wyznaczonym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

* Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), oraz uczniowie – obywatele Ukrainy przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 

WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA:

W 2024 r. uczniowie poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

PRZYDATNE LINKI:

* Centralna Komisja Egzaminacyjna - egzamin ósmoklasisty

* Stres egzaminacyjny. PORADNIK dla ósmoklasistów i maturzystów.

* Stres egzaminacyjny. NARZĘDZIOWNIK dla ósmoklasistów i maturzystów.

* Stres egzaminacyjny. PORADNIK DLA RODZICÓW.

* Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Zalecenia dla ósmoklasistów.

* Arkusze egzaminacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}