W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Szkolne Koło Caritas nr 12

„ TAK ! POMAGAM”

W Zespole Oświatowo – Wychowawczym w Strzale działa bardzo prężnie Szkolne Koło Caritas nr 12. Powstało ono w 2006 roku z inicjatywy ówczesnych uczniów naszej szkoły - między innymi: Pauliny Kaczorek, Weroniki Rucińskiej, Eweliny Piekart i Magdy Okuń.

Opiekunem koła, od początku jego istnienia, jest p. Leszek Popek. Od 2017 roku kołem Caritas opiekuje się również p. Anna Skolimowska. W roku 2022 asystentem kościelnym został ks. Grzegorz Osipacz, natomiast  od 2023r.  opiekę nad  wolontariuszami będzie również sprawowała p. Barbara Piotrowska. Do koła należy kilkadziesiąt młodych wolontariuszy. Spotkania formacyjne odbywają się co dwa tygodnie lub w zależności od potrzeb. Powstała również grup informacyjna w mediach społecznościowych, aby ułatwić współpracę wolontariuszom różnych klas i opiekunom.

Głównym celem pracy SKC jest rozwijanie wrażliwości młodych ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie innych. Te zadania koła wynikają z przykazania miłości, najważniejszej wartości w życiu człowieka, bez względu na rasę, wyznanie czy narodowość.  

Inne zadania to:

-   coraz większe zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa, przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie;

-  uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;

-  rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;

-  współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez Parafialne Zespoły Caritas, organy i organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.

Przedmiotem tej miłości są najsłabsi, którzy sami sobie pomóc nie mogą i nie potrafią.

SKC nr 12 systematycznie podejmuje następujące działania:

- Akcja „Góra grosza”;

- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,

- Ogólnopolskie  Zbiórki Żywności „Tak! Pomagam” organizowane przez Caritas dla potrzebujących;

- Zbiórki pieniędzy na leczenie chorych osób;

- Zbiórki pieniędzy na pomoc dla ofiar kataklizmów;

- Współpraca z Domem Małego Dziecka w Siedlcach;

- Organizacja Dnia Wolontariusza;

- Dzień Dobra;

- Udział w Diecezjalnym Zjeździe Szkolnych Kół Caritas;

- Włączenie się w akcję „Rodzina rodzinie” – zbiórka pieniędzy na paczkę świąteczną dla potrzebującej rodziny z naszej parafii,

- Wielkopostne skarbonki z przeznaczeniem oszczędności dla dziecka z rodziny w trudnej sytuacji.

 

Cieszymy się, że coraz więcej uczniów naszej szkoły  angażuje się w działania charytatywne, dzięki temu budują autentyczna wspólnotę ukierunkowaną na czynienie dobra.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą cześć swojego wolnego czasu przeznaczyć na pomoc innym.

{"register":{"columns":[]}}