W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rekrutacja do szkoły

Jeżeli podjąłeś decyzję, aby od 1 września 2024 roku Twoje dziecko rozpoczęło edukację w oddziale przedszkolnym, w klasie pierwszej lub w klasie czwartej oddziału sportowego naszej szkoły.

Nabór do szkoły

Przyjmujemy chętnych do oddziału integracyjnego. 

Granicę obowdu szkoły określa:


Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla dzieci pięcio i sześcioletnich na 23. wolne miejsca.

Prowadzimy postępowanie rekrutacyjne do oddziału integracyjnego. 

W oddziale sportowym prowadzone będą zajęcia sportowe obejmujące szkolenie w zakresie piłki siatkowej dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców. 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie Prawo oświatowe.

W sprawach dotyczących rekrutacji informacji drogą e-mailową lub telefoniczną udzielają pracownicy szkoły: sekretariat@trzcianka1.pl, +48 67 216 34 95.

Materiały

Zgłoszenie kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły
Zgłoszenie​_do​_szkoły​_podstawowej​_uczniowie​_z​_obowodu.pdf 0.14MB
Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Wniosek​_o​_przyjęcie​_kandydata​_do​_oddziału​_przedszkolnego​_w​_szkole​_podstawowej.pdf 0.21MB
Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Wniosek​_o​_przyjęcie​_kandydata​_do​_szkoły​_klasy​_pierwszej​_poza​_obwodem.pdf 0.18MB
Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału sportowego w szkole podstawowej
Wniosek​_o​_przyjęcie​_do​_oddziału​_sportowego​_w​_szkole​_podstawowej.pdf 0.20MB
Oświadczenie o miejscu pracy rodzica(ów), opiekunów prawnych, o pobieraniu nauki w systemie dziennym, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego
oswiadczenie​_rodzica​_opiekuna​_prawnego​_o​_zatrudnieniu.pdf 0.09MB
Oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub odroczeniu obowiązkowego szczepienia ochronnego składane w związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
oswiadczenie​_rodzica​_opiekuna​_prawnego​_o​_szczepieniu.pdf 0.11MB
Oświadczenie składane w związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/oddziału sportowego (samotne wychowanie dziecka)
oswiadczenie​_rodzica​_opiekuna​_prawnego​_o​_samotnym​_wychowaniu.pdf 0.10MB
Oświadczenie składane w związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/oddziału sportowego (wielodzietność)
oswiadczenie​_rodzica​_opiekuna​_prawnego​_o​_wielodzietności.pdf 0.10MB
Oświadczenie składane w związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
oswiadczenie​_rodzica​_opiekuna​_prawnego​_o​_obowdzie​_przedszkola​_SP.pdf 0.10MB
Ośwadczenie składane w związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego
oswiadcznie​_rodzica​_oddział​_sportowy.pdf 0.13MB
{"register":{"columns":[]}}