W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Petycje można składać pisemnie:

Uwaga:

  • przepisy ww. ustawy zobowiązują szkołę do zamieszczenia na swojej stronie internetowej m.in. imienia i nazwiska podmiotu wnoszącego petycję, za jego zgodą. Jeżeli przesłana przez Państwa petycja nie zawiera informacji o takiej zgodzie podlega anonimizacji, tj. nie zamieszcza się na stronie internetowej szkoły tych danych;
  • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
  • petycje pozostawia się bez rozpatrzenia jeżeli nie zawierają:
    • oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję bądź w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów - oznaczenia każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
    • miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji lub w przypadku grupy podmiotów - miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
  • petycje, których rozpatrzenie nie należy do kompetencji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance podlegają przekazaniu do właściwych organów.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2023 21:18 Waldemar Łastowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Waldemar Łastowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 6.0 17.04.2024 09:07 Waldemar Łastowski
Petycje 5.0 16.01.2024 08:58 Waldemar Łastowski
Petycje 4.0 22.11.2023 10:50 Waldemar Łastowski
Petycje 3.0 06.10.2023 14:51 Waldemar Łastowski
Petycje 2.0 06.10.2023 14:41 Waldemar Łastowski
Petycje 1.0 25.01.2023 21:18 Waldemar Łastowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}