W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

KLAUZULA INFORMACYJNA zajęcia dodatkowe

 

  1. Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej w Raczycach jest Dyrektor Szkoły z siedzibą: 28-114 Raczyce 64, tel.: 41 353 20 85, e-mail: spraczyce@op.pl .

 

  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: poczta e-mail: lukasz.chodor.iodo@gmail.com lub listownie na adres: 28-114 Raczyce 64.

 

  1. Szkoła Podstawowa w Raczycach, tak jak zdecydowana większość jednostek edukacyjnych prowadzi dodatkową działalność edukacyjną w formie kół wiedzy, zainteresowań. W ramach organizacji zajęć pozalekcyjnych niezbędnym jest udostępnianie danych uczniów na tablicach ogłoszeń.

 

  1. Dane osobowe ucznia, po wyrażeniu przez jego rodzica zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia.

 

  1. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą dzieci i ich rodzice.

 

  1. Pobrane dane osobowe, będą publikowane zgodnie z harmonogramem odbywania się zajęć.

 

  1. Rodzicowi ucznia przysługuje prawo do dostępu do treści danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

  1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}