W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje o szkole

Misja szkoły

1. Działanie naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy między uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły i lokalną społecznością. Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak :
- mądrość
- zdrowie i bezpieczeństwo
- kultura i nauka
- tolerancja
- patriotyzm
- poszanowanie prawa
- kultywowanie tradycji

 

2. Zapewniamy wysoki poziom nauczania .
3. Umożliwiamy uczniom rozwój zainteresowań.
4. Relacje interpersonalne w naszej szkole opierają się na otwartości, szczerości i zrozumienia.
5. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości i bezpieczeństwa.
6. Zmierzamy do wychowania młodych Polaków w duchu patriotyzmu , poszanowania prawa i tolerancji.
7. Konsekwentnie dążymy do profesjonalizmu naszych działań.


WIZJA SZKOŁY

8. Szkoła Podstawowa w Raczycach stara się , aby jej absolwent :

1) prawidłowo funkcjonował w swoim otoczeniu : w domu , w szkole , przestrzegał norm współżycia społecznego ;
2) pozytywnie postrzegał otaczający go świat, siebie i innych ludzi, był wrażliwy na krzywdę innych;
3) miał określony krąg zainteresowań i starał się je rozwijać; |
4) traktował naukę, jako coś wartościowego;
5) miał poczucie własnej wartości i nie ulegał negatywnym wpływom;
6) był prawnym obywatelem naszej Ojczyzny.

{"register":{"columns":[]}}