W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie realizuje program S-A-M

Informacja Starostwa Powiatowego
W roku 2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie realizuje program S-A-M.
 
S-A-M! Mieszkanie dla absolwenta
 
POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY KTÓRE:
  • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie równoważne;
  • posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
 
DO KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?
 
Wnioski w programie „Mieszkanie dla absolwenta” składać można w trybie ciągłym do dnia 31 grudnia 2023r.
 
JAK UZYSKAĆ POMOC?
 
Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programów są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem (otwiera nowe okno): https://sow.pfron.org.pl/.
 
Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można na stronie internetowej PFRON pod adresem (otwiera nowe okno): https://bip.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/.
 
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.01.2023 12:38 promocja@powiatzambrowski.com
Pierwsza publikacja:
23.01.2023 12:33 promocja@powiatzambrowski.com
{"register":{"columns":[]}}