W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Szpital Powiatowy w Zambrowie otrzymał certyfikat akredytacyjny nadany przez Ministra Zdrowia

na certyfikacie znajduje się tekst "CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY Potwierdza się spełnienie przez SZPITAL POWIATOWY W ZAMBROWIE SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (RPWDL 000000011028) 18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 3
standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego w zakresie działalności zakładu leczniczego PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICTWA SZPITALNEGO
Minister Zdrowia Izabela Leszczyna Minister Zdrowia/dokument podpisany elektronicznie/ Certyfikat nr: 2024/38 Certyfikat ważny 3 lata od daty wystawienia Data 28 czerwca 2024 r."

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Szpital Powiatowy w Zambrowie przeszedł pomyślnie skomplikowany proces weryfikacji i otrzymał Certyfikat Akredytacyjny nadany przez Ministra Zdrowia.

Przyznanie certyfikatu poprzedziła wizyta zespołu wizytatorów zewnętrznych, którzy dokonali szerokiej analizy działalności placówki. Ocena końcowa jest wypadkową pracy szpitala jako całości i składa się na nią pełne spektrum działalności klinicznej, zarządzania i administracji. W wyniku dokonanej oceny Szpital Powiatowy otrzymał 80% punktów w zakresie standardów akredytacyjnych określonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1738) do udzielenia akredytacji niezbędne jest uzyskanie co najmniej 75% możliwej do uzyskania liczby punktów.

Pozytywna ocena potwierdziła spełnianie przez placówkę wysokich standardów akredytacyjnych w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Warto dodać, że wynik akredytacji przekłada się również na lepsze warunki finansowe w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szpital pierwszą akredytację uzyskał w roku 2019. Obecna będzie ważna przez najbliższe trzy lata.

Co to jest akredytacja?

Akredytacja to system oceny poziomu opieki zdrowotnej, a jego najcenniejszym elementem jest możliwość porównania praktyki z wzorcami, jakie stanowią standardy akredytacyjne. Są one tworzone w obszarach, które w największym stopniu wpływają na jakość i bezpieczeństwo świadczeń.

Dlatego najważniejszym beneficjentem akredytacji jest bez wątpienia pacjent, bo to właśnie on zawierza swoje zdrowie i życie wiedzy oraz doświadczeniu personelu medycznego szpitala.

Ocenę prowadzi zespół niezależnych, zewnętrznych wizytatorów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu doskonale znają specyfikę pracy placówek medycznych.

Program Akredytacji Szpitali funkcjonuje w naszym kraju od 1998. Został opracowany i wdrożony przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie, agendę Ministerstwa Zdrowia. Polski program akredytacji opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Tekst: M. Mioduszewska

Zdjęcia (1)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.07.2024 14:31 promocja@powiatzambrowski.com
Pierwsza publikacja:
02.07.2024 14:31 promocja@powiatzambrowski.com
{"register":{"columns":[]}}