W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Program współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”

Budynek Starostwa Powiatowego w Zambrowie

Stosownie do § 6 ust. 2 uchwały Nr XXXIII/188/10 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 252, poz. 3070) Zarząd Powiatu Zambrowskiego stwierdza, co następuje:
1. Konsultacje projektu „Program współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025” były przeprowadzone z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od 21 czerwca do 29 czerwca 2021 r.
2. Konsultacje przeprowadzono poprzez:

a. zamieszczenie informacji o przeprowadzaniu konsultacji na stronie internetowej Powiatu (www.powiatzambrowski.com) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa;

b. przyjmowanie uwag i wniosków pisemnie pocztą na adres Starostwa Powiatu w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3;

c. przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty internetowej, adres promocja@powiatzambrowski.com.

3. W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek dotyczący projektu „Program współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”.
4. Zgodnie z § 7 uchwały Nr XXXIII/188/10 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach.

Starosta Zambrowski
Stanisław Władysław Ożlański

Materiały

Uchwała Nr 188 w sprawie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu
Uchwała​_Nr​_188.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.07.2021 11:51 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marzena Mioduszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Program współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025” 2.0 08.07.2021 11:56 promocja@powiatzambrowski.com
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Program współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025” 1.0 08.07.2021 11:51 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP