W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru rzeczy znalezionej - OR.5314.2.2021

Zambrów  24.05.2021

OR.5314.2.2021

Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru rzeczy znalezionej

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych
(Dz.U. z 2019, poz. 908),  z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie  uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, Starosta Zambrowski wzywa osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wymienionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Zambrowie,
ul. Fabryczna 3, pok. nr 136:

Telefon komórkowy marki Samsung

Rzecz znalezioną można odebrać pod w/w adresem w godz. od 7.30 do 15.30, w dniach pracy Starostwa, w terminie do 19.05.2023r. (w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia).

Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

Starostwo Powiatowe w Zambrowie nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny rzeczy znalezionych.

Pouczenie o skutkach przewidzianych w art. 187 Kodeksu cywilnego:

Art. 187 §1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

§2. Recz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.

§3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

Starosta Zambrowski
Stanisław Władysław Ożlański
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.05.2021 12:10 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sochacka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru rzeczy znalezionej - OR.5314.2.2021 5.0 24.05.2021 12:12 promocja@powiatzambrowski.com
Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru rzeczy znalezionej - OR.5314.2.2021 4.0 24.05.2021 12:11 promocja@powiatzambrowski.com
Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru rzeczy znalezionej - OR.5314.2.2021 3.0 24.05.2021 12:11 promocja@powiatzambrowski.com
Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru rzeczy znalezionej - OR.5314.2.2021 2.0 24.05.2021 12:10 promocja@powiatzambrowski.com
Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru rzeczy znalezionej - OR.5314.2.2021 1.0 24.05.2021 12:10 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP