W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o terminie XXVI Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego

Ogłasza się, że w dniu 21 czerwca 2022 roku o godz. 1130 odbędą się obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego powiatu.
 3. Przedstawienie porządku obrad XXVI Sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Zambrowskiego za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Zambrowskiego;
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021;
  3. absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2021;
  4. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2022;
  5. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Zambrowskiego.
 9. Sytuacja w rolnictwie i działalność gminnych spółek wodnych w 2021 r. na terenie powiatu.
 10. Informacja na temat działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zambrowie w 2021 roku.
 11. Informacja o zabezpieczeniu usług medycznych na terenie powiatu w 2022 r.
 12. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego w 2021 r.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.06.2022 08:40 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Kalinowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o terminie XXVI Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego 1.0 14.06.2022 08:40 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}