W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o terminie XXIX Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego

Ogłasza się, że w dniu 14 listopada 2022 roku o godz. 1000 odbędą się obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego powiatu.
 3. Przedstawienie porządku obrad XXIX Sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2022 – 2026;
 2. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2022;
 3. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2022 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim;
 4. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu;
 5. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.
 1. Informacja o funkcjonowaniu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 3. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu.
 4. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
 5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.11.2022 08:11 Albert Gawęcki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Kalinowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o terminie XXIX Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego 1.0 10.11.2022 08:11 Albert Gawęcki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}