W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o terminie XVII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego

Ogłoszenie

Ogłasza się, że w dniu 2 czerwca 2021 roku o godz. 900 odbędą się obrady XVII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.
Rada Powiatu obradować będzie w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie – hala sportowa, ul. M. Konopnickiej 16.
 
Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XVII Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Zambrowskiego za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Zambrowskiego;
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020;
 3. absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2020;
 4. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2021 rok;
 5. powierzenia prowadzenia zadania publicznego;
 6. pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków starodroża drogi krajowej Nr 8 przebiegających przez miejscowości Stare Zambrzyce i Nowe Zambrzyce;
 7. pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków starodroży drogi krajowej Nr 8 przebiegających przez miejscowości Wyszomierz Wielki, Żabikowo i Ostrożne;
 8. założenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Zambrowie i włączenia jej do Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie;
 9. rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu;
 10. rozpatrzenia wniosku o pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub służebności w związku z budową lądowiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o.;
 11. odwołania Skarbnika Powiatu Zambrowskiego.
 1. Sytuacja w rolnictwie i działalność gminnych spółek wodnych w 2020 roku na terenie powiatu.
 2. Informacja na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie w 2020 roku.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie zambrowskim za rok 2020.
 4. Informacja o zabezpieczeniu usług medycznych na terenie powiatu w 2021 roku.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego w 2020 roku.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.05.2021 09:00 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Kalinowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o terminie XVII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego 2.0 27.05.2021 09:00 promocja@powiatzambrowski.com
Ogłoszenie o terminie XVII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego 1.0 27.05.2021 09:00 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP