W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o terminie XIX Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego

Ogłoszenie

Ogłasza się, że w dniu 27 września 2021 roku o godz. 900 odbędą się obrady XIX Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XIX Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2021 rok;
 2. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu;
 3. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 - 2025.
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r.
 2. Informacja z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. w 2020 r.
 3. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie w roku 2020.
 4. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020 za rok 2020.
 6. Informacja z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zambrowskim na lata 2012 – 2020 w 2020 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zambrowskim na lata 2019 – 2023.
 8. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku na temat przeprowadzonych kontroli na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2020 r.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.09.2021 08:13 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Kalinowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o terminie XIX Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego 1.0 22.09.2021 08:13 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP