W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o terminie II Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się, że w dniu 24 maja 2024 roku o godz. 900 odbędą się obrady II Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad II Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. powołania Komisji Rewizyjnej;
b. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c. powołania Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego;
d. powołania Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
e. powołania Komisji Oświaty;
f. powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych;
g. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2023 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2029;
h. zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2024;
i. określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2024 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim
j. delegowania radnych Powiatu Zambrowskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
k. przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie powiatu zambrowskiego, w formie stypendiów, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Powiecie Zambrowskim;
l. wyrażenia zgody na realizację projektu modernizacji energetycznej wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Zambrów w Zambrowie;
m. ustalenia wynagrodzenia Starosty Zambrowskiego.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zambrowski.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie zambrowskim za rok 2023.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Zambrowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 roku.
 4. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.05.2024 13:06 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Kalinowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o terminie II Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego 1.0 20.05.2024 13:06 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}