W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Starosty Zambrowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Marii Konopnickiej i Białostockiej w Zambrowie”.

Zambrów, dnia 14.05.2024 r.

AB.6740.2.1.2024

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZAMBROWSKIEGO

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) – zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Zarządu Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów z dnia 23.02.2024 r. (uzupełniony dnia 09.05.2024 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Marii Konopnickiej i Białostockiej w Zambrowie”.

 

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na następujących nieruchomościach:

  1. nieruchomości przewidziane do podziału i przejęcia na rzecz Powiatu Zambrowskiego:
    • obręb Miasto Zambrów (201401_1.0001): działka numer 2025/3 (po podziale działka numer 2025/4 – przeznaczona do przejęcia na rzecz Powiatu Zambrowskiego pod pas drogowy i działka numer 2025/5 – pozostająca we władaniu dotychczasowego właściciela);
  2. nieruchomości stanowiące obecnie drogi, będące własnością Powiatu Zambrowskiego, niepodlegające podziałom:
    • obręb Miasto Zambrów (201401_1.0001) działki o numerach: 595/1, 595/9, 2456;
  3. nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone (rozbiórka istniejących obiektów budowlanych, budowa lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu, budowa lub przebudowa innych dróg publicznych)
    • obręb Miasto Zambrów (201401_1.0001) działki o numerach: 1025/22, 1025/26, 577/8, 597/4, 1025/21, 1025/23, 1025/25, 2025/2.

 

Informuję, iż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem i załączonymi do niego materiałami oraz składać ewentualne uwagi w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój nr 123 w godz. 730– 1430. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

 

Poniżej dostępne jest Obwieszczenie Starosty Zambrowskiego do pobrania

Materiały

6740.2.1.2024 Białostocka rondo obwieszczenie
6740212024​_Białostocka​_rondo​_obwieszczenie.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.05.2024 13:32 Krzysztof Kołakowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Kołakowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Starosty Zambrowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Marii Konopnickiej i Białostockiej w Zambrowie”. 1.0 14.05.2024 13:32 Krzysztof Kołakowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}