W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mieszkania treningowe i wspomagane

Informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 53 ust. 23 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej1 – zmienionym ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw2 - wojewoda publikuje na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego listę mieszkań treningowych lub wspomaganych prowadzonych przez podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem trybu określonego w art. 25 ww. ustawy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w celu upowszechnienia informacji o tych mieszkaniach.

Zgodnie z art. 53 ust. 22 zmienianej ustawy organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy prowadzące mieszkania treningowe lub wspomagane, z wyłączeniem trybu określonego w art. 25 ww. ustawy, dokonują zgłoszenia prowadzenia takiego mieszkania wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce położenia tego mieszkania.

Wypełnione formularze lub przyszłe zmiany organizacja przesyła w formie papierowej na adres Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Mickiewicza
3, 15-213 Białystok, drogą e-mailową na adres wps@bialystok.uw.gov.pl lub drogą elektroniczną np.: e-puapem.

Lista mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem trybu określonego w art. 25 ww. ustawy, będzie publikowana na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. w 1 (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) 2 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1693) sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych (Dz. U. poz. 2354), które przekazuję w załączeniu.

Ponadto uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dostępne są szczegółowe informacje w tym pytania i odpowiedzi
z zakresu rozwoju usług środowiskowych wprowadzonych ww. nowelizacją ustawy o pomocy społecznej.
Powyższe informacje dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/rozwojuslug- srodowiskowych-w-pomocy-spolecznej

Zał. 1 Formularz zgłoszenia danych do listy mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy prowadzące mieszkania treningowe lub wspomagane, z wyłączeniem trybu określonego w art. 25 ww. ustawy.

Zał. 2 Rozporządzanie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych (Dz. U. poz. 2354).
 

Z poważaniem
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Mieczysława Nartowicz
Z-ca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej

Materiały

Pismo do jst, cus i ops w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych
72981​_Pismo​_do​_jst,​_cus​_i​_ops​_w​_sprawie​_mieszkań​_treningowych​_i​_wspomaganych.pdf 0.10MB
Formularz zgłoszenia do listy mieszkań treningowych i wspomaganych
72983​_Formularz​_zgłoszenia​_do​_listy​_mieszkań​_treningowych​_i​_wspomaganych.xlsx 0.01MB
Rozporządzenie w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych (Dz. U. 2354)
72982​_Rozporządzenie​_w​_sprawie​_mieszkań​_treningowych​_i​_wspomaganych​_(Dz​_U​_2354).pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}