W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024 – POWIAT ZAMBROWSKI

zdjęcie żołnierza trzymającego w ręku broń, w tle flaga biało-czerwona, w lewym górnym rogu herb powiatu

W dniu 14.03.2024 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie rozpocznie swoją działalność Powiatowa Komisja Lekarska, która określi zdolność do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, zamieszkałych na terenie powiatu zambrowskiego. Kwalifikacja wojskowa potrwa do 29.03.2024 r. Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. podlegają:
mężczyźni urodzeni w 2005 roku;
mężczyźni urodzeni w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
osoby, które w latach 2022–2023:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1997 – 2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
INFORMACJA DLA WEZWANYCH – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • posiadaną dokumentację medyczną,
  • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.
Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.
 
NIE MOGĘ SIĘ STAWIĆ?
Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 17 w Zambrowie:
Starostwo Powiatowe, Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
 
Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 17 w Zambrowie:
Miasto Zambrów
Gminy: Zambrów, Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo,
 
Szczegółowe informacje dotyczące adresów Powiatowych Komisji Lekarskich oraz terminach pracy znajdują się w Obwieszczeniu Nr 1/2024 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 stycznia 2024 r.

Materiały

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2024 roku
Obwieszczenie​_o​_kwalifikacji​_wojskowej​_w​_2024​_roku.pdf 0.29MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.03.2024 14:17 promocja@powiatzambrowski.com
Pierwsza publikacja:
04.03.2024 13:52 promocja@powiatzambrowski.com
{"register":{"columns":[]}}