W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o zgłaszaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Informacja o zgłaszaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) Zarząd Powiatu Zambrowskiego zamierza powołać komisję konkursową w celu opiniowania ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2024 roku oraz otwartego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego i osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejma prośbą do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o zgłaszanie przedstawicieli do komisji konkursowej.

Zgłoszenia osób do komisji konkursowej można dokonać:

  • Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów;
  • e–mailem: promocja@powiatzambrowski.com

w terminie do dnia 20 marca 2024 r.

Starosta Zambrowski

Zbigniew Teofil Jach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.03.2024 11:57 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marzena Mioduszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o zgłaszaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej 1.0 12.03.2024 11:57 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}