W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

INFORMACJA - droga powiatowa nr 1997B

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZY CELOWYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Nazwa funduszu:  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:   „Remont drogi powiatowej Nr 1997B na odcinku 2800 m na terenie wsi Zbrzeźnica i Bacze Mokre”

Wartość dofinansowania:      2 673 590,50 zł

Całkowita wartość zadania :  3 830 440,67 zł

Opis zadania:    Remont ma na celu doprowadzenie do właściwego stanu technicznego i użytkowego drogi. Zaplanowane są roboty w zakresie wymiany konstrukcji jezdni, konstrukcji na skrzyżowaniu z drogami gminnymi, nawierzchni poboczy, istniejących zjazdów, wykonanie podczystki istniejących rowów przydrożnych.

Po remoncie droga na odcinku 2,800 km będzie o przekroju szlakowym z jezdnią o szerokości 5,00 m i poboczami żwirowymi o szerokości po 1,00 m po jej obu stronach. Po wykonaniu robót rozbiórkowych wykonana będzie nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych gr. 4 cm (w-wa ścieralna) na podbudowie z warstw: 15 cm stabilizacji gruntu rodzimego cementem do Rm=2,5 MPa, kruszywo łamane grubości 15 cm i mieszanka mineralno asfaltowa klińcowo-żwirowa o grubości 6 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca).

Zostaną wykonane pobocza żwirowe (grubości 8 cm + 8 cm) szer. 1,0 m po obu stronach jezdni.

Odtworzony będzie chodnik prze peronie autobusowym.

Wyremontowane zostaną istniejące zjazdy z kostki polbruk, z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowe oraz żwirowe.

Przez wykonanie podczystki z namułu grubości 30 cm, z wyprofilowaniem skarp, istniejące rowy zostaną udrożnione i będą spełniały funkcję odwodnienia drogi.

Termin realizacji zadania: 04.08.2022 r. – 04.10.2022 r.

Wykonawca:  BIK PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża,  NIP: 718-20-28-946, REGON: 200089637, KRS: 0000258190

 

Zdjęcia (3)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.09.2022 14:06 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krystyna Gosk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
INFORMACJA - droga powiatowa nr 1997B 2.0 09.09.2022 11:38 promocja@powiatzambrowski.com
INFORMACJA - droga powiatowa nr 1997B 1.0 07.09.2022 14:06 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}