W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

INFORMACJA - droga powiatowa nr 1982B

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZY CELOWYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Nazwa funduszu:    Fundusz Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

Nazwa zadania: Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982B w lokalizacji km 0+000 - 4+345,70

Wartość dofinansowania:  2 559 715,57 zł

Całkowita wartość zadania : 5 458 979,16 zł

Opis zadania:  W zakres zadania wchodzą roboty drogowe dotyczące nowej nawierzchni bitumicznej jezdni szerokości 5,0m - 6,0m,  wykonania poboczy i zjazdów publicznych oraz indywidualnych  na posesje, wykonanie peronu przystanku autobusowego.                                                                                     

Nadanie drodze spadków poprzecznych i podłużnych umożliwiło powierzchniowe zagospodarowanie wód deszczowych do bezodpływowych, przydrożnych rowów chłonnych lub na pobocza.                                       

Przebudowano także odcinki istniejącej sieci wodociągowej i teletechnicznej.

Termin realizacji zadania: 19.10.2020 r. – 31.08.2021 r.

Roboty budowlane wykonano zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowo- finansowym zadania.

W dniu 09.09.2021 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

Wykonawca: STRABAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

Celem wykonania przebudowy wraz z rozbudową drogi  powiatowej nr 1982B było doprowadzenie do właściwego stanu technicznego i użytkowego drogi, podniesienie jej standardu technicznego zachowując jednorodność sieci dróg powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego i powiatów ościennych. Po zrealizowaniu zadania znacznie poprawił się komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Nastąpiła poprawa  dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych, świadczących usługi m. in. w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz do lokalnych urzędów i ośrodków gospodarczych.

Zrealizowana inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na aktywizację społeczną i gospodarczą obszarów wiejskich i włączenie ich w spójny proces rozwoju całego powiatu zambrowskiego.

Zdjęcia (2)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.09.2021 10:45 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krystyna Gosk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
INFORMACJA - droga powiatowa nr 1982B 3.0 26.10.2021 13:47 promocja@powiatzambrowski.com
INFORMACJA - droga powiatowa nr 1982B 2.0 22.10.2021 12:20 promocja@powiatzambrowski.com
INFORMACJA - droga powiatowa nr 1982B 1.0 22.09.2021 10:45 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}