W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

INFORMACJA - droga powiatowa nr 1938B

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZY CELOWYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Nazwa funduszu:  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:   „Remont drogi powiatowej Nr 1938B na odcinku 1400 m na terenie wsi Krusze Łubnice i Zanie Leśnica”

Wartość dofinansowania:      1 872 792,85 zł

Całkowita wartość zadania :  2 683 137,89 zł

Opis zadania:    Remont ma na celu doprowadzenie do właściwego stanu technicznego i użytkowego drogi. Zaplanowane są roboty w zakresie wymiany konstrukcji jezdni,   nawierzchni poboczy, istniejących zjazdów, remont przepustu pod drogą oraz wykonanie podczystki istniejących rowów przydrożnych.

Po remoncie droga na odcinku 1,400 km będzie o przekroju szlakowym z jezdnią o szerokości 5,50 m i poboczami żwirowymi o szerokości po 1,00 m po jej obu stronach.

Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych grubości 4 cm po zagęszczeniu (w-wa wiążąca) wykonana będzie na podbudowie z kruszyw łamanych – warstwa dolna grubości 15 cm po zagęszczeniu i z mieszanek mineralno-asfaltowych klińcowo-żwirowych grubości 6 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca). Na zjazdach wykonana będzie nawierzchnia bitumiczna gr. 3 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm  i mieszanek mineralno-asfaltowych klińcowo-żwirowych o grubości  6 cm. 

Wyremontowane zostaną rowy przydrożne poprzez wykonanie podczystki z namułu z wyprofilowaniem skarp rowów odwadniających.

Termin realizacji zadania: 06.07.2022 r. – 06.12.2022 r.

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. Adres: ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów,  NIP: 723-14-28-084, REGON: 450668382, KRS: 0000047065

W dniu  06.07.2022 r. został przekazany Wykonawcy teren budowy. Wykonawca bez zbędnej zwłoki przystąpił do wykonania robót.

W miesiącu lipcu br. Wykonawca robót wykonał roboty rozbiórkowe oraz podbudowy pod jezdnią i zjazdami.

Zadanie zostało w dniu 28 września 2022 r. odebrane od Wykonawcy robót i przekazane do użytkowania.

Zdjęcia (13)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.08.2022 11:49 Albert Gawęcki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krystyna Gosk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
INFORMACJA - droga powiatowa nr 1938B 6.0 09.11.2022 12:26 promocja@powiatzambrowski.com
INFORMACJA - droga powiatowa nr 1938B 5.0 09.11.2022 08:42 promocja@powiatzambrowski.com
INFORMACJA - droga powiatowa nr 1938B 4.0 09.11.2022 07:42 promocja@powiatzambrowski.com
INFORMACJA - droga powiatowa nr 1938B 3.0 07.09.2022 13:29 promocja@powiatzambrowski.com
INFORMACJA - droga powiatowa nr 1938B 2.0 03.08.2022 12:05 promocja@powiatzambrowski.com
INFORMACJA - droga powiatowa nr 1938B 1.0 01.08.2022 11:49 Albert Gawęcki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}