W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

II posiedzenie Zarządu Powiatu Zambrowskiego

na zdjęciu obecni są: Senator RP Marek Komorowski, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego, Starosta Zambrowski, Wicestarosta Zambrowski, członkowie Zarządu Powiatu Zambrowskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Zambrowie

W dniu 14 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Powiatu Zambrowskiego w kadencji 2024 - 2029.

Członkowie Zarządu zajmowali się m.in. zmianami w budżecie powiatu zambrowskiego na 2024 rok, zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2024 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2029.

Obecne osoby zapoznały się również z projektami uchwał dotyczącymi powołania komisji rady powiatu oraz ustaleniem wynagrodzenia starosty zambrowskiego oraz rozpatrywali bieżące wnioski, które na co dzień wpływają do Zarządu Powiatu.

Ponadto przyjęto projekty uchwał rady powiatu w sprawach: delegowania radnych Powiatu Zambrowskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,  określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2024 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim, wyrażenia zgody na realizację projektu modernizacji energetycznej wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Zambrów w Zambrowie, przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie powiatu zambrowskiego w formie stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Powiecie Zambrowskim.

W trakcie posiedzenia zapoznano się również ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Zambrowski, sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Zambrowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 r., oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2023 oraz z uzgodnieniami projektów decyzji o warunkach zabudowy. 

W spotkaniu udział wziął senator RP Marek Komorowski, który zadeklarował współpracę na rzecz powiatu.

Skład Zarządu Powiatu: starosta zambrowski Edyta Marchelska-Groszfeld, wicestarosta zambrowski Robert Maciej Rosiak, Magdalena Grudzińska-Skawska, Sebastian Mrówka oraz Krzysztof Wiesław Wasiulewski. W obradach zarządu obecny był również Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Norbert Murawski.

Zdjęcia (6)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
16.05.2024 08:06 promocja@powiatzambrowski.com
Pierwsza publikacja:
16.05.2024 07:48 promocja@powiatzambrowski.com
{"register":{"columns":[]}}