W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Badanie Informacyjno-Konsultacyjne dotyczące budowy obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych

na obrazku znajdują się dwa logotypy: GDDKiA w Białymstoku oraz Schuessler-Plan, znajduje się napis: BADANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE dotyczące Uproszczonego Studium Korytarzowego dla zamierzania inwestycyjnego: BUDOWA OBWODNICY ZAMBROWA W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 63 I NR 66

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. działając z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, niniejszym zaprasza zainteresowanych na: BADANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE dotyczące Uproszczonego Studium Korytarzowego dla zamierzania inwestycyjnego: BUDOWA OBWODNICY ZAMBROWA W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 63 I NR 66 w ramach projektu pn.: Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania „Budowa obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66”.

Niniejsze badanie ma na celu zaprezentowanie projektowanych przebiegów Obwodnicy Zambrowa oraz przeprowadzenie ankiety, której wyniki będą odzwierciedleniem opinii lokalnej społeczności na temat planowanej inwestycji.

Prosimy o zapoznanie się z przebiegiem wariantów oraz wyrażenie swojej opinii, wypełniając Formularz Opinii.

Wszystkie materiały są dostępne do pobrania na stronie internetowej: http://dk63-dk66-obwodnica-zambrowa.pl/

Prosimy o przesyłanie formularzy opinii na poniższy adres e-mailem: ankiety@dk63-dk66-obwodnica-zambrowa.pl lub wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego.

Materiały

Plakat Informacyjny
ZAM​_Plakat​_informacyjny.pdf 0.15MB
Plan sytuacyjny rozpatrywanych korytarzy obwodnicy Zambrowa (1)
ZAM-D-USK​_sytuacja-ZAM-D-USK-syt-ark1-297-1050-000.pdf 0.72MB
Plan sytuacyjny rozpatrywanych korytarzy obwodnicy Zambrowa (2)
ZAM-D-USK​_sytuacja-ZAM-D-USK-syt-ark2-297-1050-000.pdf 0.68MB
Formularz opinii dla projektu pn.: opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla zadania „budowa obwodnicy zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66”
Formularz​_Opinii​_A3.pdf 0.27MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.04.2021 09:36 promocja@powiatzambrowski.com
Pierwsza publikacja:
13.04.2021 15:50 promocja@powiatzambrowski.com