W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zagrożenia zdrowotne związane z wystąpieniem bakterii z rodzaju legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę

legionella

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH ZWIĄZANYCH
Z WYSTĄPIENIEM BAKTERII Z RODZAJU LEGIONELLA ORAZ MOŻLIWYCH
DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH, OGRANICZAJĄCYCH RYZYKO ZACHOROWAŃ NA LEGIONELOZĘ

 

Główny Inspektor Sanitarny zwrócił się z prośbą o upowszechnienie przedmiotowych opracowań:

1. Bezpieczeństwo wodne w budynkach – stanowi przetłumaczone na język polski opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia z marca 2011 r. pt. „Water safety in buildings”, do którego Światowa Organizacja Zdrowia przyznała Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu prawa do tłumaczenia, opublikowania w formacie elektronicznym i nieodpłatnego rozpowszechniania.

2. Zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, opracowanie zostało przygotowane przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Wyżej wymienione opracowania nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy, stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).

Materiały

Załącznik​_1​_Bezpieczeństwo​_wodne​_w​_budynkach
Załącznik​_1​_Bezpieczeństwo​_wodne​_w​_budynkach.pdf 2.04MB
Załącznik​_2​_Zapobieganie​_zakażeniom​_powodowanym​_przez​_bakterie​_Legionella​_-​_zalecenia​_dot​_ponownego​_otwierania​_budynków
Załącznik​_2​_Zapobieganie​_zakażeniom​_powodowanym​_przez​_bakterie​_Legionella​_-​_zalecenia​_dot​_ponownego​_otwierania​_budynków.pdf 0.69MB
{"register":{"columns":[]}}