W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Proszowickiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

07.02.2024

Powiat Proszowicki w oparciu o art 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o Roczny Programu Współpracy Powiatu Proszowickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Proszowickiego zlecił do realizacji zadania według poniższego zestawienia:

Wnioskodawca organizator

Rodzaj zadań

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Stowarzyszenie „Przyszłość”
Niegardów 57,
32-104 Koniusza

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Otwarci na kulturę – organizacja koncertów Orkiestry Dętej „Przyszłość” z Niegardowa wraz
z zakupem niezbędnego wyposażenia

3.000,00 zł

Towarzystwo Turystyki Regionalnej Proszowice ul. 3 Maja 14,
32-100 Proszowice

Wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Jesienny piknik strzelecki
i zwyczaje babiego lata

1.250,00 zł 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Proszowicach
ul. Kopernika 7,
32-100 Proszowice

Wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Rajd Rowerowy z okazji 229 rocznicy Bitwy pod Racławicami

1.250,00 zł

 RAZEM

5.500,00 zł

 

Powiat zlecał w/w zadania publiczne organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom w trybie otwartego konkursu ofert w formie wspierania zadań. Do konkursu ofert przystąpiło pięć organizacji, z których cztery uzyskały akceptację Zarządu. Do podpisania umów zgłosiły się trzy organizacje. Pula środków do wykorzystania na pożytek publiczny w 2023 roku wynosiła 24.000 zł, z której wydatkowano kwotę 5.500,00 zł.

Krystian Hytroś

Starosta Powiatu Proszowickiego

Materiały

Sprawozdanie​_z​_pożytku​_2023
Sprawozdanie​_z​_pożytku​_2023.odt 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}