W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wybory 2024

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Proszowicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. z dnia 21 marca 2024r. o dyżurach w celu rozstrzygania spraw związanych z wyborami
 

  1. W skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Proszowicach wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Anna Jasielska-Papierkowska

Przewodniczący Komisji

2.

Izabella Ewa Moliszewska

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Rafał Andrzej Czekajski

Członek Komisji

4.

Katarzyna Paulina Doniec

Członek Komisji

5.

Paulina Magdalena Fluder

Członek Komisji

6.

Izabela Izbińska

Członek Komisji

7.

Katarzyna Łękas

Członek Komisji

8.

Anna Synowiec

Członek Komisji

9.

Joanna Maria Tomala

Członek Komisji

10.

Jolanta Wasilewska

Członek Komisji

11.

Marta Angelika Wcisło

Członek Komisji

12.

Magdalena Barbara Zasada

Członek Komisji

 

2. Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Proszowicach mieści się:

w Starostwie Powiatowym w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, II piętro, pokój nr 308, tel. 12 3450792, 12 3834832

3. Dyżury w celu rozstrzygania spraw związanych z wyborami:

06.04.2024 r. w godzinach 09:00 - 16:00
07.04.2024 r. w godzinach 07:00 - do zakończenia czynności związanych z ustaleniem wyników wyborów do Rady Powiatu Proszowickiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego na obszarze Powiatu.

 

 

 

 

Materiały

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Proszowickiego sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Proszowicach
protokol.pdf 0.06MB
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1, utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Proszowickiego sporządzone dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Proszowicach
zestawienie​_wynikow​_glosowania​_w​_okregu​_wyborczym​_nr​_1.pdf 0.07MB
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2, utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Proszowickiego sporządzone dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Proszowicach
zestawienie​_wynikow​_glosowania​_w​_okregu​_wyborczym​_nr​_2.pdf 0.07MB
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3, utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Proszowickiego sporządzone dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Proszowicach
zestawienie​_wynikow​_glosowania​_w​_okregu​_wyborczym​_nr​_3.pdf 0.07MB
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4, utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Proszowickiego sporządzone dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Proszowicach
zestawienie​_wynikow​_glosowania​_w​_okregu​_wyborczym​_nr​_4.pdf 0.07MB
PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU PROSZOWICKIEGO, Okręg nr 2 w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego, sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Proszowicach
protokol​_zbiorczych​_wynikow​_glosowania.pdf 0.08MB
Komunikat Komisarza Wyborczego II dot. wyborów
Komunikat​_Komisarza​_Wyborczego​_II​_dot​_wyborow.pdf 0.12MB
Rozporządzenie PRM- zarządzenie - wybory samorządowe 29.01.2024
Rozporzadzenie​_PRM-​_zarzadzenie-​_wybory​_samorzadowe​_29​_01​_2024.pdf 0.31MB
Obwieszczenie Starosty Powiatu Proszowickiego z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Proszowicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
obwieszczenie​_Starosty​_-​_okregi​_wyborcze,​_granice,​_nr,​_liczba​_radnych,​_siedziba​_TKW.pdf 0.12MB
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
informacja-o-uplywie-terminow.pdf 0.13MB
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnym.pdf 0.22MB
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
informacja-pkw-o-warunkach-udzialu-obywateli-ue-i-uk.pdf 0.17MB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
wniosek-o-sporzadenie-aktu-pelnomocnictwa.pdf 0.28MB
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
wytyczne​_dla​_obywateli.pdf 0.19MB
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
zgloszenie-zamiaru-glos-korespondencyjnego.docx 0.02MB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
zgoda-na-przyjecia-pelnomocnictwa-do-glosowania.pdf 0.29MB
POSTANOWIENIE NR 234/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
K​_II​_Postanowienie​_komisarza​_o​_zwolaniu​_I​_posiedzenia.pdf 0.10MB
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Proszowicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
informacja​_o​_skladzie​_i​_dyzurach.pdf 0.10MB
Obwieszczenie​_PKW​_21032024
Obwieszczenie​_PKW​_21032024.pdf 1.04MB
Komunikat Komisarza Wyborczego II z dnia 13.03.2024 r.
Komunikat​_Komisarza​_Wyborczego​_II​_dot​_wyborow​_13032024.pdf 0.10MB
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
Proszowice.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}