W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Raport o stanie powiatu

Informacja o możliwości zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Proszowickiego za 2022 rok.

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego informuje, że mieszkańcy Powiatu chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu (zgodnie z art. 30 a ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym składają do Przewodniczącego Rady Powiatu Proszowickiego pisemne zgłoszenie. 

Przywołane uregulowanie stanowi: 

„6. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. 
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: 
1) w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 150 osób; 
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. 
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. 
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, /…/”. 

Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń określa zacytowane uregulowanie. Zgłoszenie to musi być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym zwołaną sesję Rady Powiatu, w porządku której ma być przedstawiony raport tj. najpóźniej w dniu 28 czerwca 2023r. 
Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego 
w Proszowicach, ul. 3 Maja 72.

Materiały

Rekomendowany wzór zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Proszowickiego wraz z wzorem listy podpisów (2022)
Wzór​_zgłoszenia​_z​_inf​_RODO​_2022.docx 0.02MB
Raport o stanie Powiatu Proszowickiego za 2018 rok
Raport​_o​_stanie​_Powiatu​_Proszowickiego​_za​_2018​_rok.pdf 2.89MB
Raport o stanie Powiatu Proszowickiego za 2019 rok
Raport​_o​_stanie​_Powiatu​_Proszowickiego​_za​_2019​_rok.pdf 4.02MB
Raport o stanie Powiatu Proszowickiego za 2020 rok
Raport​_o​_stanie​_Powiatu​_Proszowickiego​_za​_2020​_rok.pdf 5.67MB
Raport o stanie Powiatu Proszowickiego za 2021 rok
Raport​_o​_stanie​_Powiatu​_Proszowickiego​_za​_2021​_rok.pdf 4.36MB
Raport o stanie Powiatu Proszowickiego za 2022 rok
Raport​_o​_stanie​_Powiatu​_Proszowickiego​_za​_2022​_rok.pdf 4.66MB
{"register":{"columns":[]}}