W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Proszowickiego w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Proszowickiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/207/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji –  zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Proszowickiego w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Proszowickiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Celem konsultacji jest zebranie wniosków oraz uwag do projektu uchwały, które dotyczą działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres poczty Wydziału Edukacji Kultury Sportu i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Proszowicach tj: kultura@proszowice.upow.gov.pl w terminie od 19.10.2023 r. do 27.10.2023r.

Do wniosków i uwag należy dołączyć zeskanowany statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

Treść projektu uchwały została zamieszczona obok.
 

Krystian Hytroś

Starosta Powiatu Proszowickiego

Materiały

projekt​_uchwały​_dotacja​_zabytki2024
projekt​_uchwały​_dotacja​_zabytki.docx 0.02MB
Uchwała NR XXVI/207/2013 Rady Powiatu Proszowickiego w sprawie konsultowania rocznego programu współpracy
UCHWALA​_NR​_XXVI​_207​_2013​_RADY​_POWIATU​_PROSZOWICKIEGO​_z​_dnia​_26092013r.doc 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}