W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wyrównywanie Różnicy Między Regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje o kontynuowaniu w 2023 roku kolejnej zmienionej edycji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

I. Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w 2023 roku mogą  być objęte następujące obszary:

 1. Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
  Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 185.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. Obszar B –    likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 165.000,00 zł na każdy projekt;
 3. Obszar C –    tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 4. Obszar D –    likwidacja barier transportowych. Maksymalna wysokość dofinansowania
  ze środków PFRON wynosi do:

  135.000,00 zł dla samochodów osobowych zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9 – cio miejscowymi,
  330.000,00 zł dla autobusów;
 5. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 6. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest WTZ) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180.000,00 zł  na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii
  zajęciowej;
 7. Obszar G –    skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

II. Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

 1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

III. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON na realizację każdego projektu wynosi do:

1. 55 % kosztów realizacji projektu w obszarze A,

2. 55 % kosztów realizacji projektu w obszarze B;

- w budynkach urzędów starostwa i gmin do 35 %;

3. 70% kosztów realizacji projektu w obszarze C;

4. 85% kosztów realizacji projektu w obszarze D;

95 % kosztów realizacji projektu w obszarze D – samochody dla WTZ;

5. 40 % całkowitych kosztów realizacji projektu w obszarze E;

6. 80 % kosztów realizacji projektu w obszarze F (remont, modernizacja przeciwdziałająca
degradacji) lub 
70 % kosztów realizacji projektu ( na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w wtz);

7. 50 % wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w obszarze G.

Projekty w ramach programu z obszarów B, C, D, F i G należy składać do dnia 31 stycznia 2023 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim , ul. Świętokrzyska 22, piętro 6, Tel.: 41 249 94 08.

Wnioski dotyczące obszaru A oraz wnioski samorządów gminnych, powiatowych i organizacji pozarządowych w ramach obszaru E należy składać do Świętokrzyskiego oddziału PFRON: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce – tryb ciągły.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 roku są dostępne na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Proszę na bieżąco monitorować informacje dotyczące programu oraz procedur realizacji, ponieważ mogą ulec zmianie w 2023 roku.

W razie pytań można kontaktować się z pracownikiem PCPR – Panią Renatą Gierczak pod nr tel. (41) 24 99 410.

{"register":{"columns":[]}}