W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

E-urząd

Elektroniczna skrzynka podawcza

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy dokonać bezpłatnej rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl (instrukcja dotycząca zakładania konta).

Bezpośredni adres do skrzynki:

Identyfikator Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /pcprostrowiec/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie powyższego formularza.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 5 MB.
 3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.
 4. Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony również – bez pośrednictwa Elektronicznej Skrzynki Podawczej – na następujących informatycznych nośnikach danych:

 

 • Płyta CD/DVD;
 • Pamięć USB.
 1. Wyżej wymieniony nośnik należy dostarczyć do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Uwaga:

 • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
 • nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
 • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).
 1. Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim (sekretariat@pcpr.ostrowiec.pl lub dowolny inny adres w domenie pcpr.ostrowiec.pl) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 25 MB.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2023 08:49 Sylwester Misiura
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwester Misiura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Elektroniczna skrzynka podawcza 1.0 09.02.2023 08:49 Sylwester Misiura

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Obywatel.gov.pl

Kilkaset najpopularniejszych usług świadczonych przez administrację publiczną dla obywateli. W każdej chwili i bez wychodzenia z domu możemy sprawdzić, jak załatwić sprawy w urzędzie.

Materiały

https://obywatel.gov.pl/
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2023 08:49 Sylwester Misiura
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwester Misiura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obywatel.gov.pl 1.0 09.02.2023 08:49 Sylwester Misiura

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Login.gov.pl

Prosty i bezpieczny dostęp do usług publicznych online. Teraz wystarczy jeden login i jedno hasło, by logować się do różnych serwisów i innych usług w internecie.

Materiały

https://login.gov.pl/login/main
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2023 08:49 Sylwester Misiura
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwester Misiura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Login.gov.pl 1.0 09.02.2023 08:49 Sylwester Misiura

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

System Obsługi Wsparcia - SOW

SOW - LOGO

Wszystko o Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON.

Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji,
 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Materiały

https://sow.pfron.org.pl/
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2023 08:50 Sylwester Misiura
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwester Misiura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
System Obsługi Wsparcia - SOW 1.0 09.02.2023 08:50 Sylwester Misiura

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}