W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami

Rozwiązania organizacyjne poprawiające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Osoba ze szczególnymi potrzebami

Osoba ze szczególnymi potrzebami - osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Do osób ze szczególnymi potrzebami zaliczamy m.in.:

 • osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, na wózkach, poruszające się o kulach,
 • osoby niewidome i słabowidzące,
 • osoby głuche i słabosłyszące,
 • osoby w kryzysach psychicznych,
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby ze spektrum autyzmu,
 • osoby z ograniczonymi możliwościami poznawczymi,
 • osoby starsze,
 • osoby przewlekle chore,
 • osoby z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • osoby o niższym wzroście (w tym również dzieci),
 • kobiety w ciąży.

Niezależnie od komórki organizacyjnej każdy z pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim jest zobowiązany do wspierania osób ze szczególnymi potrzebami odpowiednio poprzez:

 • wsparcie i asystę w załatwianiu spraw,
 • wskazanie funkcjonujących rozwiązań, osób i ułatwień organizacyjnych,
 • pomoc i wsparcie w trakcie ewakuacji,
 • stosowanie zasad prostego języka w korespondencji do klientów.

Dostępność architektoniczna przestrzeni obsługi klienta

Przy wejściu głównym znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz poruszających się na wózkach. Platforma uruchamiana jest z zewnątrz przez osobę niepełnosprawną. Platoforma główne posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózkiem, pozbawione są progów.

Na poziomie drzwi wejściowych dostępne są dwie windy umożliwiające dostanie się osób niepełnosprawnych ruchowo na każde piętro, na którym znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na każdym piętrze zajmowanym przez Centrum jest toaleta przystosowana dla potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo.

Drzwi do wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Centrum posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózkiem, konstrukcyjnie pozbawione są progów. Dotyczy to również korytarzy.

W budynku można poruszać się z psem asystującym.

W Centrum nie są umieszczone informacje w alfabecie brajla dla osób niewidomych.

W Centrum nie funkcjonuje system informacji głosowej dla osób niewidomych i niedowidzących.

W budynku nie ma konieczności montowania pochyli i najazdów pomocniczych z uwagi na dostępność wszystkich poziomów przez windy, oraz z uwagi na brak progów.

Zasady obsługi klienta

Każdy interesant ze szczególnymi potrzebami ma prawo zgłosić te potrzeby pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pracownicy Sekretariatu oraz Punktu Obsługi Interesanta wychodzą z inicjatywą nawiązania kontaktu z klientami ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, kobiet w ciąży, osób z dziećmi do lat 4, osób poruszających się z białą laską lub z psem przewodnikiem, które znajdą się w budynku lub jego otoczeniu. Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są poza kolejnością. W sytuacji, gdy w Urzędzie jest wielu interesantów, pracownik ma prawo zaprosić osobę ze szczególnymi potrzebami do obsługi poza kolejnością.

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami

Za ewakuację osoby ze szczególnymi potrzebami odpowiada osoba, która tę osobę obsługuje, lub - w przypadku, gdy osobą ze szczególnymi potrzebami jest pracownik - za jej ewakuację odpowiada przełożony. 

W przypadku zagrożenia należy osoby ze szczególnymi potrzebami

 1. powiadomić o wystąpieniu zagrożenia,
 2. pomóc w odnalezieniu drogi ewakuacyjnej
 3. oraz w opuszczeniu budynku.

Ewakuacja osób z dysfunkcjami wzroku - przed nawiązaniem kontaktu fizycznego, należy o tym uprzedzić, przedstawić się o powiedzieć co się dzieje; zaproponować swoje ramię, zamiast chwytać za rękę; idąc opisywać przeszkody.

Ewakuacja osób z dysfunkcjami słuchu - jeśli nie ma możliwości pokazać migowo o zagrożeniu, w miarę możliwości przekazać komunikat pisany (w telefonie, na kartce); należy mówić z twarzą zwróconą w kierunku rozmówcy.

Dostępność publikacji, dokumentów i innych treści tworzonych w Urzędzie

 • Podejmowane są starania by w publikacjach, dokumentach, wzorach dokumentów, ogłoszeniach i innych komunikatach stosować język prosty. Dotyczy to zarówno treści w formie drukowanej, jak i cyfrowej.
 • Treści tekstowe tworzone w Urzędzie są pisane z użyciem bezszeryfowej czcionki i posiadają właściwą strukturę. Wszystkie dokumenty publikowane w formie cyfrowej są zgodne z wymogami standardu WCAG 2.1. na poziomie AA (lub według aktualnie obowiązującego prawa).
 • Treści publikowane w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) są dostępne i zawierają treści alternatywne. Treści publikowane na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim są w całości dostępne cyfrowo i zawierają treści alternatywne.
 • Na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakładce „O nas” Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w tekście łatwym do czytanie ETR (Easy To Read).

Dostępność parkingu przy Centrum 

Na parkingu głównym przy siedzibie Centrum znajduje się 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych wyraźnie oznaczonych tablicami oraz kolorem niebieskim (mogą z nich korzystać osoby posiadające ważną kartę uprawniającą do parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych).

Na głównej stronie internetowej Urzędu (na dole strony, w stopce) znajduje się zakładka „Deklaracja dostępności”.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2023 08:54 Sylwester Misiura
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwester Misiura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami 1.0 09.02.2023 08:54 Sylwester Misiura

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Obsługa osób głuchych lub słabosłyszących

Rozwiązania organizacyjne poprawiające dostępność dla osób głuchych lub słabosłyszących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby głuche lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 • wysłać e-mail na adres:  sekretariat@pcpr.ostrowiec.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numery  telefonu: 41 249 94 08 (Sekretariat) lub 41 249 94 19 (Punkt Obsługi Interesanta)
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00
 • skorzystać z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP - Skrzynka EPUAP: /pcprostrowiec/SkrytkaESP
 • Nie posiadamy własnego tłumacza języka migowego.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2023 08:54 Sylwester Misiura
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwester Misiura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obsługa osób głuchych lub słabosłyszących 1.0 09.02.2023 08:54 Sylwester Misiura

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Obsługa osób niewidomych lub słabowidzących

Rozwiązania organizacyjne poprawiające dostępność dla osób niewidomych lub słabowidzących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 • Niewidomy interesant może przyjść do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z psem przewodnikiem i nie musi zgłaszać tego faktu
 • Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim może poprosić o certyfikat potwierdzający status danego psa asystującego
 • Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim są gotowi do wypełnienia za osobę niewidomą lub słabowidzącą składanych dokumentów. W takim przypadku po wypełnieniu wniosku pracownik zobowiązany jest odczytać wypełniony dokument interesantowi do jego akceptacji
 • może skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numery  telefonu: 41 249 94 08 (Sekretariat) lub 41 249 94 19 (Punkt Obsługi Interesanta)
 • może zgłosić się osobiście w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 223, poz. 1463)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2023 08:54 Sylwester Misiura
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwester Misiura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obsługa osób niewidomych lub słabowidzących 1.0 09.02.2023 08:54 Sylwester Misiura

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Koordynator dostępności

Nasz koordynator dostępności, który odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, monitoruje zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i planuje działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności.

Zadania Koordynatora dostępności:

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.),
 3. Monitorowanie działalności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Koordynator dostępności - Sylwester Misiura
 • tel. 41 249 94 08
 • e-mail: sylwester.misiura@pcpr.ostrowiec.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnienu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062) 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2023 08:55 Sylwester Misiura
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwester Misiura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Koordynator dostępności 1.0 09.02.2023 08:55 Sylwester Misiura

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej PCPR, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w sekretariacie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w godzinach 7.00-15.00, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub
 • korespondencją pocztową na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22 lub
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy (sekretariat@pcpr.ostrowiec.pl) lub
 • poprzez ePUAP: /pcprostrowiec/SkrytkaESP
 • Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Przydatne akty prawne

 1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.zm.),
 2. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 848 z późn.zm.),
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2023 08:55 Sylwester Misiura
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwester Misiura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wniosek o zapewnienie dostępności 1.0 09.02.2023 08:55 Sylwester Misiura

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://samorzad.gov.pl/web/pcpr-ostrowiec-swietokrzyski

Dane teleadresowe jednostki: 
tel. (41) 249 94 08
fax (41) 248 01 27
E-mail: sekretariat@pcpr.ostrowiec.pl
Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Data publikacji strony internetowej: 29.05.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.06.2020

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania 
  z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://samorzad.gov.pl/web/pcpr-ostrowiec-swietokrzyski spełnia wymagania w 99,34 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwester Misiura 
e-mail: sylwester.misiura@pcpr.ostrowiec.pl
Telefon: (41) 249 94 08

Procedura wnioskowo-skargowa 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna 

Przy wejściu głównym znajduje się dźwig dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz poruszających się na wózkach. Dźwig uruchamiany jest z zewnątrz przez osobę niepełnosprawną. Drzwi główne posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózkiem, pozbawione są progów.

Na poziomie drzwi wejściowych dostępne są dwie windy umożliwiające dostanie się osób niepełnosprawnych ruchowo na każde piętro, na którym znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na każdym piętrze zajmowanym przez Centrum jest toaleta przystosowana dla potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo.

Drzwi do wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Centrum posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózkiem, konstrukcyjnie pozbawione są progów. Dotyczy to również korytarzy.

W budynku można poruszać się z psem asystującym.

W Centrum nie są umieszczone informacje w alfabecie brajla dla osób niewidomych.

W Centrum nie funkcjonuje system informacji głosowej dla osób niewidomych i niedowidzących.

W budynku nie ma konieczności montowania pochyli i najazdów pomocniczych z uwagi na dostępność wszystkich poziomów przez windy, oraz z uwagi na brak progów.

Dostępność parkingu przy Centrum 

Na parkingu głównym przy siedzibie Centrum znajduje się 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych wyraźnie oznaczonych tablicami oraz kolorem niebieskim (mogą z nich korzystać osoby posiadające ważną kartę uprawniającą do parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2023 08:55 Sylwester Misiura
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwester Misiura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 09.02.2023 08:55 Sylwester Misiura

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Raport o stanie dostępności

Materiały

Wydruk zgodny ze wzorem - jest to wydruk zgodny z wzorem formularzem raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego umieszczonym na stronie BIP. Wydruk ten nie spełnia wymogów standardu dostępności cyfrowej dokumentów WCAG 2.1, dlatego aby treść raportu mogła być odczytana także przez osoby ze szczególnymi potrzebami
showWydrukPage-raport-1-31032021.pdf 0.11MB
Wydruk w formie dostępnej - jest to wydruk formularza raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego w formie, która umożliwia jego odczyt przez czytniki ekranu stosowane przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Wydruk prezentuje treść raportu w układzie liniowym, bez tabel które są trudne do odczytania przez czytniki ekranu.
showWydrukPage-raport-2-31032021.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2023 08:55 Sylwester Misiura
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwester Misiura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Raport o stanie dostępności 1.0 09.02.2023 08:55 Sylwester Misiura

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}