W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji prowadzące działalność na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią m. in. następujące warunki:

  1. Prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  2. Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w  wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

Wniosek składa się raz w roku.

Wysokość dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny dla przedsiębiorców należy złożyć w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wnioski są rozpatrywane do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Materiały

Wniosek na sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji
Wniosek​_RS​_SRDI​_(P).pdf 0.10MB
wykaz załączników na sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji
wykaz-zalacznikow-do-wniosku.pdf 0.03MB
załącznik nr 1 na sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji
Zalacznik​_nr​_1​_do​_wniosku.pdf 0.04MB
załącznik nr 2 na sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji
Zalacznik​_nr​_2​_do​_wniosku.pdf 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}