W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działają przy starostach na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Starosta powołuje 5 członków rady na okres 4-letniej kadencji. Jest to funkcja tylko i wyłącznie społeczna.

Kandydatów na członków zgłaszają działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządowe w terminie wskazanym w ogłoszeniu starosty zamieszczonym w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Powiatowe Społeczne Rady są organami opiniodawczo-doradczymi.

Do zakresu ich działania należy:
– inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych,
– opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
– ocena realizacji programów,
– opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Na podstawie zarządzenia nr Or.I.120.1.124.2021 Starosty Ostrowieckiego z dnia 17 grudnia 2021 r. nastąpiło powołanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zarządzenia Nr Or.I.120.1.19.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27.02.2023 r. w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrowcu Świętokrzyskim (uzupełnienie składu).

Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrowcu Świętokrzyskim w kadencji 2021-2025 przedstawia się następująco:

Robert Rogala – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu ‘SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sławomir Szymański – Członek Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Angelika Serafin – Pomoc administracyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Irena Grudniewska – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Tacy Sami” Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Krzysztof Żywczyk –wiceprezes Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Prezydium Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrowcu Świętokrzyskim w kadencji 2021-2025 przedstawia się następująco:

Robert Rogala – Przewodniczący
Irena Grudniewska – Wiceprzewodnicząca,
Sławomir Szymański – Sekretarz
Aneglika Serafin – Członek
Krzysztof Żywczyk – Członek

Obsługę administracyjno-techniczną Rady sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim (osoba do kontaktu: Angelika Serafin, tel. 41 249 94 22)

{"register":{"columns":[]}}