W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się PCPR może dofinansować między innymi: zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej jako wyposażenie dzwonka do drzwi zewnętrznych mieszkania i wejścia na posesję, zakup budzików świetlnych i wibracyjnych, zakup i montaż urządzeń wzmacniających dźwięki, itp.

UWAGA: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania. Dofinansowanie przyznawane jest raz na 3 lata. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego zatwierdza corocznie w drodze uchwały katalog likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz kryteria udzielania dofinansowywania w ramach środków finansowych PFRON zatwierdzane przez Radę Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wraz z załącznikami można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 od poniedziałku do piątku
w godz. 700 – 1500.

Do wniosku należy dołączyć:

W przypadku barier w komunikowaniu się:

  • dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu, lub dowód osobisty do wglądu przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego/pełnomocnika wnioskodawcy;
  • aktualne orzeczenie wnioskodawcy o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – kserokopia i oryginał do wglądu (w przypadku osób niepełnosprawnych wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe z wnioskodawcą – orzeczenia o stopniu niepełnosprawności tych osób – kserokopie i oryginały do wglądu);
  • zaświadczenia o dochodach za kwartał roku poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wnioskodawcy i wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą – kserokopie i oryginały do wglądu;
  • zaświadczenie lekarskie szczegółowo opisujące zakres ograniczenia sprawności, wypełnione czytelnie w języku polskim (druk zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych);
  • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zameldowania na pobyt stały oraz o ilości osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe z wnioskodawcą (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych).

Materiały

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacja barier w komunikowaniu się
bariery-komunikowaniu-2024.pdf 0.34MB
{"register":{"columns":[]}}