W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
  • kserokopie świadectw pracy; zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe) lub nakaz płatniczy albo oświadczenie.

Materiały

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Wniosek​_o​_ustalenie​_prawa​_do​_specjalnego​_zasiłku​_opiekuńczego.pdf 0.13MB
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Załącznik​_do​_wniosku​_o​_ustalenie​_prawa​_do​_specjalnego​_zasiłku​_opiekuńczego.pdf 0.13MB
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny
Oświadczenie​_wnioskodawcy​_o​_dochodach​_swoich​_albo​_członka​_rodziny.pdf 0.10MB
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwarolnego albo gospodarstwa członka rodziny
Oświadczenie​_wnioskodawcy​_o​_wielkości​_jego​_gospodarstwarolnego​_albo​_gospodarstwa​_członka​_rodziny.pdf 0.08MB
Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce
Oświadczenie​_wnioskodawcy​_o​_niekorzystaniu​_przez​_więcej​_niż​_5​_dni​_w​_tygodniu​_z​_całodobowej​_opieki​_nad​_dzieckiem​_umieszczonym​_w​_placówce.pdf 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}