W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze 500 + przysługuje:

- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na trzymaniu matki albo ojca,
- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

- opiekunowi prawnemu dziecka,

- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje dzieciom do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

 

Szczegółowych informacji na temat Programu Rodzina 500+ można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

 

 

Od dnia 01 kwietnia 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu rozpoczyna przyjmowanie wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) w formie papierowej.

Jednocześnie przypominamy, że od 01 lutego 2021 r. można złożyć wniosek przez internet za pośrednictwem:

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
 • Bankowości elektronicznej.

Ważne- terminy ustalenia prawa do świadczenia oraz terminy wypłat

 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 r.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021 r.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021 r.

Szersze informacje na temat świadczenia wychowawczego – wypełnienia oraz składania wniosków udzielane są pod niżej wymienionymi numerami telefonów:

 • 42 716-71-94,
 • 693-002-653,
 • 693-001-373,
 • 693-002-483,
 • 693-001-376.

 

Wzór wniosku

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

{"register":{"columns":[]}}