W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program „Opieka 75+”

Program Opieka 75+

Program „Opieka 75+” adresowany jest do wszystkich gmin w Polsce - miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji ich zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli:

1) dane świadczenie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych (zatrudnionych na umowę o pracę) lub

2) zleca realizację przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym

lub

3) kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.

Środki finansowe z programu gminy mogą przeznaczyć na:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023;

2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);

3) dofinansowanie w 2023 r. do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Gmina Miasto Zgierz w 2023 roku po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu „Opieka 75+”. W ramach Programu „Opieka 75+” edycja 2023 Gmina Miasto Zgierz otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 163 493,00 zł. Pozyskane środki pozwolą na zapewnienie usług opiekuńczych dla 41 osób w wieku 75 + i więcej.

{"register":{"columns":[]}}