W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na stanowisko Psychologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie w uścisku powitalnym, po prawej stronie na beżowym tle z zarysem teczki napis Praca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Psychologw wymiarze ½ etatu.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
 2. komunikatywność, empatia,
 3. wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 4. wysoka kultura osobista,

 

Szczegółowy zakres zadań na zajmowanym stanowisku:

 

 1. prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego (indywidualnego, grupowego),
 2. udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym kryzysu życiowego,
 3. wsparcie w działaniach Dziennego Domu „Senior – WIGOR”- praca indywidualna oraz grupowa z podopiecznymi Placówki, treningi funkcji poznawczych, indywidualne treningi, wsparcie w aktywizacji oraz poprawie jakości życia,
 4. wsparcie w działaniach Dziennego Domu „Senior-WIGOR” - pomoc przy organizacji oraz towarzyszenie podopiecznym w codziennych działaniach.
 5. prowadzenie stosownych statystyk oraz dokumentacji pracy na potrzebę wymaganej sprawozdawczości.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć Curriculum Vitae z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz pok. 10 (sekretariat) lub drogą mailową na adres sekretariat@mopszgierz.pl  

 

{"register":{"columns":[]}}